Notulen ALV 2017

 

Beste leden,

 

Bij deze ontvangen jullie de notulen van de Algemene Ledenvergadering welke heeft plaatsgevonden op vrijdag 24 januari. Tijdens de ALV zijn een aantal zaken besproken waar we als bestuur op terug zouden komen. Deze punten zijn verwerkt in de notulen.

 

Wanneer: vrijdag 24 november 2017.

Aanwezig: ruim 30 leden.

Afwezig: we hebben geen afmeldingen ontvangen.

 

 • Opening

  Thomas Bouter opent de vergadering.

   

 • Jaarverslag 2017

  Thomas Bouter geeft een terugblik op het afgelopen seizoen.

   

 • Financiën

  Penningmeester Jeroen van Dijk geeft uitleg over de financiën.

  De financiële stukken zijn goedgekeurd door de kascommissie (Jos Knaapen en Xandrijn Bakker). De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Jos Knaapen & Wilfred Vogd.

   Vraag van Wilfred Vogd: Wat is de reden van het forse eigen vermogen van de club.

   Antwoord bestuur: Dit heeft verschillende redenen:

   

  1.Buffer voor onvoorziene uitgaven.

  2.Daarnaast hebben we als club een grote bron van inkomsten en dat is de contributie. Deze wordt geïnd in oktober. Hierdoor krijg je te maken met het feit dat de liquide middelen het hele jaar dalen (voornamelijk in de winterperiode) en dan rond oktober weer ongeveer hetzelfde niveau aan neemt als het jaar ervoor.

  3.Tevens schiet de club veel voor en daarmee kan het nog wel eens voorkomen dat bepaalde afschrijvingen op hetzelfde moment plaats vinden. Denk bijvoorbeeld aan de periode rond het voorjaarsweekend. Spinning is dan net achter de rug (+- 1.500); Huisje betaald (+- 1.300); KNWU (+- 2.000)  en tevens de kledingfactuur (+- 3.000). Op die momenten is het handig om genoeg geld in kas te hebben om alles te kunnen betalen. Ook gezien de inkomsten (contributie) dan nog even op zich laten wachten.

  4.Tevens streven we er als bestuur naar om het eigen vermogen van de club gelijk te houden. Dat was dit jaar ook gelukt, echter aan het eind van het seizoen kregen we aardig wat nieuwe leden er bij. Hierdoor is er toch weer een kleine winst ontstaan.

  De kosten van de groepslessen spinning (Squash Zwolle) zullen worden verhoogt naar 2.5 euro per keer m.i.v. oktober 2018. Deze verhoging heeft twee redenen. Ten eerste moeten we meer gaan betalen voor de spinningslessen (van 60 naar 75 euro per keer). Ten tweede heeft Wartcycla geen interesse meer in spinning. Voorheen namen ze jaarlijks enkele fietsen bij ons af. Waardoor wij als club inkomsten mislopen (450 euro).

  De kosten van krachttraining bedragen zes euro per les. In het voorjaar zullen de leden die deze trainingen hebben bijgewoond gevraagd worden om het bedrag over te maken naar de club.

   

 • Ledenadministratie / secretariaat

  Afgelopen seizoen hebben vijf leden hun lidmaatschap opgezegd.

  We hebben nu 94 leden. Het bestuur zal de huidige manier van groeien en het aannemen van nieuwe leden aanhouden.

   

 • Bestuur 2018

  Martijn Mul en Vincent Clausen nemen, m.i.v. deze ALV, plaats in het bestuur als algemene bestuursleden.

  Thomas Bouter en Jeroen van Dijk zullen afscheid nemen als bestuurslid op de ALV 2018.

  Het is de bedoeling dat de nieuwe bestuurstaken (voorzitter, penningmeester & secretaris) onder de huidige bestuursleden (uiteraard m.u.v. Thomas & Jeroen) zullen worden verdeeld.

  Martijn Mul neemt het beheren van de social media accounts (Twitter, Facebook en Instagram) over van Thomas.

  Vincent Clausen zal vanaf nu de mailbox, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , beheren.

   

 • Commissievoorzitters 2018

  Alle commissievoorzitters zijn bereidt ook het huidige seizoen kartrekker te willen blijven. Hier zijn we als bestuur erg blij mee. Fijn dat we een vereniging hebben met veel actieve vrijwilligers.

   

 • Doelen 2018

  D.m.v. van een kahoot quiz hebben we een aantal thema’s & stellingen geponeerd. De uitkomsten zijn besproken tijdens de bestuursvergadering van 6 december jongstleden.

  1): extra spinningavond.

  Uitkomst: gezien de animo houden we dit seizoen 1 spinningavond (maandagavond) aan. Er komt dus geen extra avond op de woensdag.

  2): op de donderdag een toergroep én een niveaugroep.

  Uitkomst: m.i.v. trainingen voorjaar tot de zomervakantie komen er op de donderdag twee events te staan. 1) donderdag A groep voor leden die fanatiek en hard willen fietsen. 2) donderdag B groep voor leden die gezellig willen toeren.

  3) MTB weekend. Rene van der Meulen en Steven Handstede gaan kijken of er volgend seizoen een MTB weekend kan worden georganiseerd.

  4) Leden geven aan tevreden zijn over het doorgeven van signalen bij trainingen. De ene training gaat wat beter dan de andere. Dit is mede afhankelijk van het feit of er voldoende ervaren GG’ers meerijden. Het blijft belangrijk dat we elkaar blijven aanspreken op gevaarlijke (inhaal)manoeuvres. Dit gebeurd gelukkig voldoende en door meerdere leden.

  5) Leden geven aan tevreden te zijn met de huidige groei. Circa 10 - 12 nieuwe leden per jaar. We gaan geen actieve PR voeren. Aspirant-leden dienen zich eerst te melden door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

  6) De trainingen op de dinsdag worden als prettig en kwalitatief goed ervaren. Complimenten voor Tijs Knotnerus en alle trainers.

  7) Wegkapitein ja of nee. We gaan geen wegkapiteins aanwijzen of opleiden. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor veilige en goede trainingen. Voor vertrek de route, de afstand, het tempo en de manier van doordraaien met elkaar bespreken heeft ook afgelopen seizoen weer tot mooie trainingen geleid.

  8) NCK selectie op basis van snelheid of betrokkenheid? Net als afgelopen seizoen gaan we de snelle renners selecteren die voldoende NCK-trainingen hebben gevolgd. De organisatie is wederom in handen van Steven Handstede.

   

 • VG sport

  Ook in 2018 gaan we de verstandelijk gehandicapten weer een mooie dag bezorgen door samen te gaan fietsen. Merijn Middelhuis en Martijn Mul zullen deze dag gaan organiseren. De datum volgt.

   

 • Activiteiten

  Zie nieuwsbrief december. De lezing van Wilbert Broekhuizen op vrijdag 9 februari zal worden verplaatst naar vrijdag 16 februari.

   

 • Krachttraining

  Extra avond ja of nee. Er komt geen extra avond voor de krachttraining. Als bestuur kiezen we voor één avond met voldoende opkomst. Frederik Bekkers gaat nog informeren of we wellicht met tien leden kunnen deelnemen aan een training. Leden die vaker willen trainen kunnen contact opnemen met Sjoerd van www.gewichtheffenzwolle.nl. Speciaal voor onze leden heeft hij een tien rittenkaart tegen een scherpe prijs in de aanbieding.

   

 • Trainersbijeenkomst

  Vrijdag 19 januari om 19:30u in de bovenzaal van de Hete Brij. De organisatie is in handen van Tijs Knotnerus. Interesse om trainingen te geven? Meld je dan bij Tijs.

   

 • GG’er van 2017

  Wegens zijn verdiensten voor de club bij o.a. de organisatie rond het NCK is de bokaal dit jaar naar Steven Handstede gegaan.

   

 • Afsluiting en borrelen

  Thomas Bouter sluit de vergadering. Het bleef nog lang onrustig in de Hete Brij.

   

  Tot slot wensen we jullie sportieve en mooie feestdagen toe!

   

  Het bestuur

   

#wvGazGas#wvGazGas